Tekening kind

U bevindt zich hier: home > huisreglement

Tekening kind

Huisreglement

Download hier het huisreglement als PDF

Om te zorgen dat onze behandeling optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken zijn er huisregels opgesteld.

Wat vragen wij van u en wat mag u verwachten van ons:

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal uw kind dan op de afgesproken tijd ophalen.

Wilt u bij uw eerste afspraak de zorgverzekeringspas, het identiteitsbewijs van uw kind en de verwijsbrief (als u die heeft gekregen van de verwijzend arts) meenemen? Wij zijn verplicht deze gegevens te controleren en in te voeren in onze administratie. Als uw gegevens tussentijds wijzigen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven?

Wilt u bij iedere behandeling een eigen handdoek meenemen en zorgen voor persoonlijke hygiëne?

Tevens dient u het afsprakenkaartje, welke u krijgt als u de eerste keer een afspraak maakt in de praktijk, iedere behandeling mee te nemen.

Wij vragen U om schoenhoesjes te dragen in de behandelruimtes, omdat de kinderen vaak op blote voeten oefenen en ook baby’s en peuters soms op de grond liggen of zitten.

Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor uw afspraak. Indien u te laat bent, kunt u geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd.

Wilt U samen met uw kind er op letten dat de tijdschriften en het speelgoed in de wachtruimte opgeruimd worden na gebruik?

Als extra service sturen wij u een afsprakenherinnering, per email of telefoon.
Het niet ontvangen van een herinnering betekent niet dat de afspraak niet doorgaat. U kunt geen rechten ontlenen het wel of niet ontvangen van een herinnering.

Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. 

Afzeggingen kunt u telefonisch ( bellen, app, sms), per e-mail of in de praktijk doen.

Voor afspraken op maandag geldt dat de afspraak maandag vóór 8 uur afgezegd moet zijn, liefst per email.
Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen in rekening te brengen. Het wettelijk toegestane wegblijftarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.

Maak uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling altijd kenbaar. Ter ondersteuning van het behandeleffect vragen wij u onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

Uw kind wordt in principe onderzocht en behandeld door één en dezelfde fysiotherapeut. Uitzondering hierop is de periode dat uw fysiotherapeut door vakantie, ziekte of nascholing afwezig is. Op dat moment zal de behandeling, na overleg met u, worden overgenomen door een collega fysiotherapeut.  Ook kan het zijn dat uw fysiotherapeut het in het belang van uw behandeling noodzakelijk vindt een collega fysiotherapeut (mogelijk met een andere specialisatie) te raadplegen en mogelijk de behandeling door hem/haar te laten overnemen (een en ander natuurlijk weer in overleg met u).
U bent vrij om aan te geven door welke fysiotherapeut u behandeld wenst te worden.
U passeert daarbij niemand van ons. Wij hebben als team tot doel u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de ene fysiotherapeut past nu eenmaal beter bij u dan de andere.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Kinderen tot 18 jaar hebben een vergoeding van 18 behandelingen op de basisverzekering.
Per verzekeraar en per polis kan de vergoeding voor aanvullende fysiotherapie verschillen. Kijkt u zelf goed na of uw kind aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie. Wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Het eventueel overschrijden van het te vergoeden budget is uw eigen verantwoordelijkheid en de kosten hiervan zullen bij u in rekening worden gebracht.
Om te voorkomen dat u uw budget voor fysiotherapie overschrijdt is het belangrijk dat u meldt of u in een andere fysiotherapie – of oefentherapiepraktijk in behandeling bent of eerder dit jaar in behandeling bent geweest.

De tarieven voor niet gecontracteerde fysiotherapie en de betalingsvoorwaarden hangen op in de wachtkamer en zijn te vinden op onze website.

Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte en behandelruimtes. Kinderfysiotherapie Daelenbroeck is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.

Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of een andere klacht, dan kunt u dit met hem/haar bespreken of met de praktijkhouder. De praktijk is aangesloten bij een externe klachtencommissie. Informatie over uw rechten als cliënt en de klachtenregeling vindt u op onze website. Indien u ontevreden bent over uw behandeling, of een klacht heeft over uw fysiotherapeut, bespreek dit dan in eerste instantie met hem/haar. Komt u hier niet samen uit, of vindt u het niet wenselijk om uw probleem met de desbetreffende therapeut te bespreken, dan is het altijd mogelijk u tot de praktijkeigenaar te wenden. Wij zullen altijd ons best doen om de zaak naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit desondanks niet, dan kunt u een klacht indienen. Indien u dat wenst, kunt u bij het indienen van een klacht ondersteuning en advisering krijgen van de patiëntenorganisatie NPCF.

Kinderfysiotherapie Daelenbroeck heeft een klachtenprocedure. Wij zijn hiervoor aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Wij hanteren in onze praktijk een privacyreglement. Belangrijk onderdeel hierin is, dat uw persoonsgegevens en behandeldossier zich in een beveiligd computerbestand bevinden en dus niet toegankelijk zijn voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, behorend bij uw dossier, worden in een afgesloten kast bewaard.
Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. 
Informatie aan een collega fysiotherapeut wordt slechts dan gegeven als dit in het belang is van uw behandeling.
Ons volledige privacyreglement kunt u vinden op onze website.

U ontvangt van ons (na afronding van de therapie of na meerdere behandelingen) een verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst. Wij willen graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren. Zo kunnen wij onze zorgverlening voor u optimaliseren. Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de fysiotherapeuten.

 

Juli 2019

Gratis voetencheck

Gratis voetencheck kindervoeten

Ervaart uw kind pijn en/of een vermoeid gevoel aan de voeten tijdens of na bewegen? Maakt u zich zorgen over afwijkende stand van de voeten van uw kind? Valt of struikelt uw kind veel? Kinderfysiotherapie Daelenbroeck organiseert samen met Podotherapie Daelenbroeck een gratis kindervoetenspreekuur.

Voor 2021 hebben wij i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus nog geen spreekuren kunnen plannen.

Heeft uw kind klachten of heeft u vragen over de voetstand of het looppatroon van uw kind en wilt u liever niet wachten tot we de spreekuren weer kunnen opstarten? Dan kunt u altijd een afspraak maken voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. Een afspraak maken kan via onze contactpagina. 
Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek is niet gratis en zal bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 

Klik hier voor meer informatie

× Home Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie algemeen Meetinstrumenten Behandeling Wie zijn wij Samenwerking Informatie voor leerkrachten
Baby
Kinderfysiotherapie bij baby's Voorkeurshouding Plagiocephalometrie (PCM) Motorische ontwikkelingsachterstand Prematuur-dysmatuur Huilbaby
Peuter & Kleuter
Kinderfysiotherapie 2-6 jaar Motorische ontwikkelingsachterstand Afwijkend looppatroon of tenenloop Gratis voetencheck Het ELK-team
Schoolkind
Kinderfysiotherapie 6-18 jaar Motorische ontwikkelingsachterstand Fijne motoriek Schrijfproblemen DCD Rugklachten Groeigerelateerde pijnklachten heup/ knie/ voet Het sportende kind Medical taping Gratis voetencheck Het ELK-team
Prikkelverwerking Contact
Contactgegevens Eerste afspraak maken Afspraak wijzigen of afzeggen Locaties Klachten